Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 65-79, бібл. 74, англ.
УДК: 577.25: 577.23
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.065

ФРАКЦІЯ ПЕПТИДОГЛІКАНУ, ЗБАГАЧЕНА МУРАМИЛ ПЕНТАПЕПТИДОМ З Lactobacillus bulgaricus, ПРИГНІЧУЄ МІГРАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ГЛІОБЛАСТОМИ U373MG І ПІДВИЩУЄ РІВНІ  PARP1 ТА NF-kВ

В. С. Недзвецький1, 2, Д. А. Агджа1, Г. Байдаш3

1Дніпровський Національний університет, Дніпро, Україна
2Бінгольский унівеситет, Бінгол, Туреччина
3Алтинбаш університет, Стамбул, Туреччина

Пептидоглікан є універсальним компонентом бактеріальних стінок, що виявляє різну біологічну активність, включаючи анти-пухлинний ефект. Протипухлинний ефект різних фракцій пептидогліканів та його похідних є варіабельним. Мураміл пентапептид (MPP) є найбільш повною складовою частиною пептидоглікану. MPP може стимулювати клітинну реактивність так само, як й інші муропептиди. У цій роботі ми оцінювали інгібіторну дію MPP на життєздатність та міграцію клітин гліобластоми U373MG. Як маркери клітинної реакційної здатності визначали кількість білків PARP1 та NF-kB. Вплив MPP, індукований у клітинах гліобластоми, знижує життєздатність клітин та міграційну активність. Крім того, дія MPP спричиняє підвищення кількості PARP1 і NF-kB у дозозалежний спосіб. До того ж, рівень НАДФН в стимульованих клітинах гліобластоми був знижений порівняно з контролем. Таким чином, MPP виявляє протипухлинну дію в клітинах гліобластоми U373MG через виснаження вмісту НАДН і, як наслідок, рівню метаболічної енергії. Крім того, регуляція кількості PARP1 та NF-kB в клітинах гліобластоми може бути важливим механізмом пригнічення міграційної здатності клітин і прогресії пухлини. Отримані результати вказують на те, що мурамил пентапептид може ініціювати зниження міграції шляхом підвищення витрат метаболічної енергії в результаті гліальної реактивації. Подальші дослідження є актуальними і вкрай необхідними для уточнення протипухлинної дії цього муропептиду в гліальних пухлинах.

Ключові слова: пептидоглікан, мураміл пентапептид, PARP1, NF-kB, гліобластома U373MG, реакційна здатність клітин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020