Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 48-55, бібліогр. 24, англ.
УДК: 579.222.7
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.048

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМУ-ПРОДУЦЕНТА РИБОФЛАВІНУ

М. М. Радченко Г. С. Андріяш Н. Є. Бейко О. О. Тігунова С. М. Шульга

ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

Мета дослідження полягала у встановленні оптимальних умов культивування для збільшення накопичення рибофлавіну штамом-продуцентом Bacillus subtilis ІМВ В-7797. Об’єктом дослідження був штам B. subtilis ІМВ В-7797 із «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України». Визначено відсоток (10%) та термін культивування (16 годин) інокуляту, який призводить до збільшення накопичення рибофлавіну. Вивчено вплив джерела вуглецю на накопичення рибофлавіну та показано, що найбільше накопичення (5,2 г/дм3) було за використання глюкози. Наведено динаміку накопичення рибофлавіну та визначено оптимальний термін культивування (68 год). Визначено оптимальні умови культивування (концентрація глюкози — 120 г/дм3, температура — 38 oС, рН середовища 7,0), за яких збільшилось накопичення рибофлавіну у культуральній рідині більш ніж у 2 рази. Зроблено висновок, що накопичення рибофлавіну можна підвищити за допомогою зміни умов культивування.

Ключові слова: штам-продуцент, рибофлавін, мікробіологічний синтез, Bacillus subtilis.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020