Оберіть свою мову


ISSN 2410-776X (электронная версия)
ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)

6 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.067
С. 67-72, библ. 21 , англ.
УДК: 616-089.843:612.419-018.4

ЗДАТНІСТЬ МСК ТИМУСУ ТА ЇХНІХ ПОХІДНИХ ДО ВЗАЄМОДІЇ З  КЛІТИНАМИ ЛІМФОЇДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Д. Л. Демченко

ГУ ?Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины?, Киев

Метою дослідження було визначити здатність мультипотентних стромальних клітин тимусу та їхніх похідних до взаємодії з лімфоцитами, отриманими із різних джерел. Показано, що клітини тимусу 6?8-тижневих мишей С57BL у культурі характеризуються такими властивостями: спроможністю адгезувати до поверхонь культурального пластикового посуду, специфічною фібробласто-подібною морфологією та здатністю до спрямованого адипогенного й остеогенного диференціювання. За цими властивостями клітинні популяції, виділені з тимусу, можна віднести до мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) або мезенхімальних стовбурових клітин (МСК). Ми показали, що всі типи стромальних клітин можуть взаємодіяти з лімфоїдними клітинами, отриманими із різних джерел (тимоцити, спленоцити, клітини лімфатичних вузлів та кісткового мозку). Найбільшу кількість міжклітинних асоціацій вони утворювали з тимоцитами, найменшу – з лімфоїдними клітинами кісткового мозку. Серед диференційованих форм остеогенні клітини утворювали більше міжклітинних асоціацій порівняно з адипоцитами. Таким чином, міжклітинні контактні взаємодії між МСК та гемопоетичними клітинами, ймовірно, можуть бути використані як один із нових підходів до ефективної та спрямованої зміни властивостей клітин.

Ключові слова: десульфуризація, аборигенна асоціація, ацидофільні хемолітотрофні бактерії, план греко-римських квадратів, дисперсійний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018