Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2018

Biotechnologia Acta, Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.029
С. 29-38, бібл. 29 , англ.
УДК: 544.7+543.429.23+615.322

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ТА ГІДРОФОБНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА ЗВ’ЯЗУВАННЯ ВОДИ В КОМПОЗИТАХ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПОДРІБНЕНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

В. В. Туров1, Т. В. Крупська1, А. П. Головань1, Л. С. Андрійко1, Г. В. Островська2, О. O. Калмикова2, П. Йоваісас3, Р. Биєляускене3, М. Т. Картель1

1Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України, Київ
2ННЦ «Інститут біології» Кіївского національного університету імені Тараса Шевченка
3Підприємство «Silicio Biotechnologijos», Вільнюс, Литва

Метою  роботи  було  вивчити  вплив  додавання  метилкремнезему  та  гідрофобного  середовища  дейтерохлороформу на стан води в фітокомпозитній системі дієтичної добавки «Лімфосиліка». Методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії вивчено стан води в композитному матеріалі «Лімфосиліка», що його створено механохімічною активацією суміші подрібнених лікарських рослин та гідроущільненого кремнезему А-300. Виміряно параметри шарів зв’язаної води у вихідному композиті та в  гідратованих сумішах з метилкремнеземом на повітрі та в гідрофобному середовищі. Показано, що рідкий і твердий гідрофобний агенти зменшують зв’язування води з целюлозними компонентами лікарських рослин, що може бути використано для корекції швидкості десорбції біоактивного комплексу за перорального та трансдермального застосування рослинних препаратів.

Ключові  слова: нанокомпозит,  гідрофобний  кремнезем

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН Україны, 2018