Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронная версия)
ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)

 6 2018

Biotechnologia Acta, Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.005
С. 5-28, библ. 179 , англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ЕЛЕКТРОННІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

О. М. Ключко

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження прототипів інформаційних експертних систем, їхньої структури, функцій, практичного використання та розроблення нової системи для вирішення завдань у галузі біотехнології, в лабораторній практиці й захисті довкілля. Розглянуті прототипи розроблено для застосування в генетичних дослідженнях, у сільському господарстві, охороні природи від шкідників та екологічних забруднювачів, у медицині тощо. Під час виконання роботи використовували методи компаративних досліджень зразків технічних пристроїв, імітаційного та програмного моделювання, які базувалися на числових результатах, отриманих у експериментах з реєстрацією хемочутливих трансмембранних електричних струмів у нейронах у режимі фіксації потенціалу. У результаті було розроблено оригінальну експертну систему, поєднану з детекторною групою, базами даних та інтерфейсом. Розроблена експертна система здатна автоматично розрізняти деякі типи хімічних речовин на вході й виводити дані їх ідентифікації та при потребі – повідомлення щодо їхної шкідливості. Зроблено висновки про практичну цінність наведених даних для створення нових електронних експертних систем для моніторингу наявності шкідливих речовин у довкіллі. У заключній частині також обговорюється можливість застосування розробленої експертної системи для нових методів якісного та кількісного аналізу деяких органічних сполук.

Ключові слова: біологічні та медичні експертні системи, електронні інформаційні системи, біоінформатика, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018