Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (Online)
ISSN 2410-7751 (Print)

6 2018 

Biotechnologia Acta, Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.039
С. 39-46, бібл. 19, англ.
УДК: 573.6.086.8/35:585.274.2

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННОГО ГЛІЦИНУ НА РІСТ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Spirulina platensis (Gom.) Geitl

А. В. Котинський1, А. І. Салюк1, С. О. Жадан2

1Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2Індивідуальний підприємець ФОП «Диба А. О.» Київ, Україна

Метою роботи було вивчити вплив екзогенно внесеного гліцину на ріст та інтенсивність фотосинтетичних процесів спіруліни. Для дослідження використовували культуру ціанобактерії Spirulina platensis (Gom.) Geitl. штам LGU-603 з колекції Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ. Процес культивування проведили на живильному середовищі Zaruk у вертикальному тубулярному апараті діаметром 8 см і об’ємом 2 дм3 за контактного змішування культурального середовища з повітрям. Внесення гліцину в культуральне середовище сприяло збільшенню продуктивності спіруліни, вмісту основних фотосинтетичних пігментів та протеїну, а також давало змогу прискорити швидкість росту спіруліни і досягати високої густини культури внаслідок збільшення тривалості log-фази.

Інтенсифікація росту Spirulina platensis та зростання її продуктивності відбувалося внаслідок фрагментації трихом ціанобактерії, тобто збільшення кількості трихом з невеликою кількістю клітин, які швидко ростуть. Ступінь фрагментації залежала від концентрації внесеного гліцину і стадії розвитку культури.

Ключевые слова:  глицин, спирулина, рост и интенсивность, фотосинтетическая активность.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2018