Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронная версия)
ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)

 6 2018

Biotechnologia Acta, Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.047
С. 47-54, библ. 25, англ.
УДК: 57.023: 58.039

ВПЛИВ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ЦИТРАТУ ЗАЛІЗА НА РОЗВИТОК Chlorella vulgaris

Н.Б. Голуб1, M. Цветкович1, I. I. Левтун1, В. I. Максин2

1Національний технічний університет України ?Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського?
2Національний університет біоресурсів і природокористування України НААН України, Київ

Метою роботи було дослідити розвиток культури Chlorella vulgaris під час культивування на модифікованому середовищі Громова № 6 за високих концентрацій наноструктурованого цитрату заліза, зокрема вплив останнього на накопичення пігментів фотосинтезу та внутрішньоклітинного заліза у клітинах водорості. Показано, що максимальний вміст заліза у клітинах культури, що дорівнює 15 мг/дм3 сухої маси, спостерігається за вмісту у середовищі культивування наноструктурованого цитрату заліза в концентрації 30,0 мг/дм3, хлорофілу а — 23,0 мг/г, b — 7,5 мг/г та каротиноїдів — 9,2 мг/г сухої маси — за його концентрації 20,0 мг/дм3. Застосування наноструктурованого цитрату заліза призводить до збільшення приросту біомаси у 3,0 рази порівняно з культивуванням за стандартною технологією. Вміст внутрішньоклітинного заліза істотно зростає у разі застосування у середовищі культивування наноструктурованого цитрату заліза, що підвищує якість цих клітин як харчової добавки. Для збільшення виходу біомаси клітин хлорели доцільно застосовувати в середовищі культивування наноструктурований цитрат заліза.

Ключові слова: клітини хлорели, біомаса, внутрішньоклітинне залізо, хлорофіли, каротиноїди, наноструктурований цитрат заліза.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2018