Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.035
С. 35-44, бібл. 35, англ.
УДК:  675:665.3 (579.6)

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ЇХНЮ АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ

В. М. Мінарченко1, Р. В. Куцик2, Н. П. Ковальська1, Б. О. Мовчан3, О. В. Горностай3, О. М. Струменська1, Л. М. Махиня1

1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна
2Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
3Державне підприємство «Міжнародний центр електронно-променевої технології» НАНУ, Київ

Метою роботи було дослідити вплив наночастинок срібла на фізико-хімічні властивості рослинних олій шипшини, льону, кедра, амаранту і кавуна та їхню антимікробну активність. Рослинні олії насичували наночастинками срібла за допомогою електронно-променевої технології осадження молекулярного потоку металу у вакуумі. Для характеристики згіркнення рослинних олій визначали кислотне, йодне, пероксидне, ефірне число та число омилення. Спостерігали різке зниження йодного і збільшення пероксидного числа в оліях, насичених наночастинками срібла, порівняно з чистими оліями, що свідчить про зменшення кількості ненасичених зв’язків у жирних кислотах та про утворення пероксидів. Усі чисті рослинні олії та окремий зразок наночастинок срібла пригнічували ріст лише колоній E. faecalis. Рослинні олії, насичені наночастинками срібла, затримували ріст S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa та C. аlbicans; найбільшу затримку росту колоній спричинювала лляна олія.

Отже, властивості досліджуваних рослинних олій суттєво змінюються після насичення їх наночастинками срібла. Можна припустити, що метал виступав як каталізатор пероксидного окиснення ліпідів у досліджуваних зразках рослинних олій, продукти якого зумовили токсичний вплив на культури бактерій та грибів.

Ключові слова: рослинні олії шипшини, льону, кедра, амаранту, кавуна, наносрібло, фізико-хімічні властивості, антимікробна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017