Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.079
С. 79-86, бібліогр.20, англ.
УДК: 577.2:631.526.3:581+351.777.6

НОВІ  ГЕНОТИПИ  ТА  ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО

Т. З. Москалець 1, С. П. Васильківський 1, Б. В. Моргун 2, В. І. Москалець 3, В. В. Москалець 1, В. К. Рибальченко 4

1 Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
2 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
3 Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було вивчення нових ліній та сортів гексаплоїдного тритикале озимого за технологічними показниками та молекулярно-генетичними маркерами. Молекулярно-генетичні дослідження проведено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1, а якісні параметри зерна, борошна й хліба – за технологічними показниками. Вивчено нові сорти та лінії гексаплоїдного тритикале озимого Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України за технологічними показниками якості зерна, борошна й хліба. Ідентифіковано найбільш перспективні генотипи тритикале, основна продукція яких в умовах полісько-лісостепового екотопу є якісною сировиною для виготовлення хлібопродуктів і біоетанолу. Проведено молекулярно-генетичну ідентифікацію алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1 тритикале, яка дає змогу на ранніх етапах онтогенезу спрогнозувати цільове використання генотипів. Уперше серед низки сортів і ліній тритикале поліського і лісостепового екотипів ідентифіковано біотипи з нефункціональним алелем «b» гена WxА1, який визначає високий вміст амілопектину в крохмалі, що є важливим для більшого виходу біоетанолу. З’ясовано, що технологічні показники зерна, борошна та хліба нових сортів і ліній тритикале озимого відповідають сучасним вимогам виробництва дієтично-харчових і біоенергетичних продуктів, що є актуальним та пріоритетним у контексті продовольчої безпеки України.

Ключові слова: тритикале озиме, молекулярно-генетичні маркери.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008