Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Печатная версия)
ISSN 2410-776X (Электронная версия)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.071
С. 71-78, бібліогр. 27, англ.
УДК: 547.979.7+582.263

ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД Chlorella vulgaris BEIJ. ЗА ДІЇ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ ТА ІОНІВ МЕТАЛІВ

О. І. Боднар, Г. Б. Вінярська, О. В. Василенко, В. В. Грубінко

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Метою роботи було встановлення умов отримання в аквакультурі Chlorella vulgaris Beij. альгосубстанції, збагаченої селеном та біоактивними металами. Досліджували вміст пігментів водоростей за дії селеніту натрію у концентраціях з розрахунку на Se4+: 0,5; 5,0; 10,0 і 20,0 мг/дм3 протягом 1, 3 та 7 діб і за одночасної дії селеніту 10,0 мг Se4+/дм3 та іонів Zn2+, Mn2+, Co2+,Cu2+, Fe3+ у концентраціях 5,00; 0,25; 0,002; 0,008 та 0,05 мг/дм3 відповідно упродовж 7 діб культивування. Вміст пігментів визначали спектрофотометрично, клітинну стінку виділяли центрифугуванням у градієнті перколу і досліджували під мікроскопом. За дії 10,0 мг Se4+/дм3 окремо та одночасно  з іонами зазначених металів вміст пігментів у хлорели збільшується порівняно з контролем в 1,5–2,5 раза, зростає співвідношення хлорофілів а/в, що супроводжується утворенням у клітинах  вторинної клітинної стінки, і є ознакою успішної адаптації хлорели до цих чинників. За концентрації селеніту 10,0 мг Se4+/дм3 та зазначених концентрацій іонів відповідних металів протягом 7 діб можливе культивування хлорели, збагаченої селеном та біоактивними металами.

Ключові слова: Chlorella vulgaris Beij., селеніт натрію, іони металів, пігменти.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2016