Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.087
С. 87-96, бібліогр. 18, англ.
УДК: 547.953:615.012

ЛІПОСОМ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛЕЦИТИНУ І ФОСФОЛІПІДІВ СОНЯШНИКУ

С. М. Шульга

ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

Метою роботи було визначення стабільності ліпосом залежно від жирнокислотного складу лецитину та есенціальних фосфоліпідів соняшнику. Методом високоефективної рідинної хроматографії визначено умови розділення фосфоліпідів соняшнику і розроблено методику кількісного виявлення фосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну і фосфатидилінозитолу в нормальнофазному режимі за зовнішніми стандартами та порядком їх виходу. Ідентифіковано фосфоліпідний склад лецитину соняшнику та визначено жирнокислотний склад фосфоліпідів за допомогою методу тандемної мас-спектрометрії. Встановлено наявність у складі ліпосом антиоксиданту α-токоферолу, що є умовою збереження їхньої стабільності. Мембранопротекторний ефект α-токоферолу пов’язаний з його участю в організації структури мембран через пряму взаємодію його бічного ізодентального ланцюга з поліненасиченими жирними кислотами фосфоліпідів, що сприяє більш щільному пакуванню мембран мітохондрій і підвищеній стійкості до процесів пероксидного окиснення ліпідів.

Ключові слова: лецитин, фосфоліпіди соняшнику, жирні кислоти, ліпосоми.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008