Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.097
С. 97-102, бібліогр. 18, англ.
УДК: 579.222+57.033+57.037

НІТРАТРЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Desulfomicrobium sp. CrR3 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ

Л. С. Дорош, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Метою роботи було дослідити нітратредуктазну активність сульфат-відновлювальних бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3 за різних умов культивування. Для визначення нітратредуктазної активності сульфатвідновлювальні бактерії Desulfomicrobium sp. CrR3 культивували у модифікованому середовищі Постгейта С. Застосовували різні умови культивування: to 15–45 °С, рН 5–9. Найвищу нітратредуктазну активність бактерії Desulfomicrobium sp. CrR3 виявляли за to 25 та 35 °С і рН 7–8. Зниження чи підвищення температури та рН призводило до зниження нітратредуктазної активності. Найвищу нітратредуктазну активність виявлено в розчинній фракції клітин (12 мкмоль нітриту•хв-1•мг протеїну-1), в уламках клітин вона була нижча (5 мкмоль нітриту•хв-1•мг протеїну-1), а в культуральній рідині – відсутня. Встановлено, що нітратредуктаза у бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3 є конститутивним ензимом. Величина Кm за нітратом для досліджуваного ензиму бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3 становить 1,2 мкмоль, Vmax – 15,7 мкмоль нітриту•хв-1•мг протеїну-1, що свідчить про високу спорідненість ензиму до субстрату.   Таким чином, умови культивування істотно впливають на нітратредуктазну активність бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3.

Ключові слова: сульфатвідновлювальні бактерії, нітратредуктазна активність, умови культивування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008