Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.103
С. 103-107, бібл. 15, англ.
УДК: 577.152.087:581.2           

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ  ХЛОРОПЛАСТІВ ЯК БІОМАРКЕРИ   ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

М. В. Водка, Н. А. Білявська

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Метою роботи було підтвердження гіпотези щодо можливості використання структурно-функціональних змін хлоропластів вищих рослин як біомаркерів для оцінки забруднення важкими металами.

Ультраструктурні зміни хлоропластів Pisum sativum L. реєстрували методом трансмісійної електронної мікроскопії. У роботі досліджено реакцію ультраструктури хлоропластів на підвищений вміст міді (250 μmМ) і цинку (400 μmМ). Отримано дані про зміни у структурі хлоропластів, зокрема неоднорідність упаковки гран тилакоїдів, збільшення міжтилакоїдних проміжків і товщини гран тилакоїдів хлоропластів порівняно з контролем. Результати досліджень стосовно структурно-функціональних змін хлоропластів можна застосовувати як маркери за ранньої діагностики впливу абіотичних стресів, зокрема важких металів, а також у біотехнологічних дослідженнях при створенні нових стійких до стресів високотехнологічних сортів сільськогосподарських культур.

Ключові слова: Pisum sativum L., зміни хлоропластів, забруднення важкими металами, біомаркери.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008