Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.093
С. 93-102, бібліогр. 12, англ.
УДК: 579.695

ВЗАЄМОДІЯ МІДЬ РЕЗИСТЕНТНОГО ШТАМУ CANDIDA TROPICALIS RomCu5 З РОЗЧИННИМИ І НЕРОЗЧИННИМИ  СПОЛУКАМИ МІДІ

 Є. П. Прекрасна, О. Б. Таширев

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Було досліджено взаємодію Candida tropicalis RomCu5, ізольованого з високогірної екосистеми Еквадору, з розчинними та нерозчинними сполуками міді.

Штам C. tropicalis RomCu5 культивували в рідкому середовищі Гіса у присутності розчинних (цитрат міді та CuCl2) та нерозчинних (CuO та CuCO3) сполук міді. Приріст біомаси штаму визначали за зміною оптичної густини, склад газової фази – на газовому хроматографі, редокс-потенціал та рН культуральної рідини – потенціометрично. Концентрацію розчинних сполук міді оцінювали колориметрично.

Максимально допустима концентрація Cu2+ для C. tropicalis RomCu5 становила 30 000 мг/л Cu2+ у формі цитрату міді та 500 мг/л Cu2+ у формі CuCl2. C. tropicalis RomCu5 був метаболічно активним за вмісту Cu2+ у надвисоких концентраціях, незважаючи на інгібуючу дію Cu2+. C. tropicalis RomCu5 іммобілізував Cu2+ у формі цитрату міді та CuCl2 за рахунок акумуляції в біомасі. C. tropicalis RomCu5 розчиняв CuO та CuCO3 внаслідок закислення середовища. Висока стійкість C. tropicalis RomCu5 до Cu2+ і його здатність взаємодіяти з розчинними та нерозчинними сполуками міді робить його перспективним для використання у біотехнологіях очищення стічних вод від металів та видобутку міді з бідних руд та відвалів.

Ключові слова: дріжджі, Candida tropicalis, мідь, стійкість до міді, пригнічення метаболізму, іммобілізація міді, мобілізація міді.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015