Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.027
С. 27-38, бібліогр. 40, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241

 Т. П. Пирог, А. Д. Конон

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Мета роботи – інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на етанолі та інших вуглецевих субстратах. A. calcoaceticus ІМВ В-7241 вирощували на моно- (етанол, гліцерол, рідкі парафіни, н-гексадекан, глюкоза) та змішаних субстратах за наявності у середовищі органічних кислот або катіонів важких металів (0,1–2,0 мМ Cu2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+). Синтез поверхнево-активних речовин оцінювали за індексом емульгування культуральної рідини, умовною концентрацію та концентрацією позаклітинних поверхнево-активних речовин, яку визначали ваговим методом після екстрагуванням із супернатанта культуральної рідини сумішшю метанолу і хлороформу. Показано, що внесення цитрату і фумарату (0,01%) наприкінці експоненціальної фази росту та підтримання рН на нейтральному рівні дало змогу підвищити у 3,5 раза (до 6,0 г/л) концентрацію поверхнево-активних речовин під час культивування A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на етанолі (2%). З використанням суміші н-гексадекану та гліцеролу (молярне співвідношення концентрацій 1:7) і С/N 30 кількість синтезованих позаклітинних поверхнево-активних речовин підвищувалась у 2,6?3,5 раза порівняно з кількістю на відповідних моносубстратах. У разі додавання 2,0 мМ Cu2+ у стаціонарній фазі росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на рідких парафінах та н-гексадекані показники синтезу поверхнево-активних речовин збільшувалися в 2,3–2,5 раза порівняно з відповідними показниками на середовищі без Cu2+.
Підходи до інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин A. calcoaceticus ІМВ В-7241 (зокрема, внесення попередників біосинтезу та культивування на суміші ростових субстратів) можуть бути використані для підвищення ефективності мікробних технологій.

Ключові слова: мікробні поверхнево-активні речовини, інтенсифікація біосинтезу, важкі метали.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015