Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.039
С. 39-48, бібліогр. 41, англ.
УДК: 575.222.7:581.1

НАКОПИЧЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЗЛИТОГО ПРОТЕЇНУ–АНАЛОГА СЕКРЕТОРНИХ ПРОТЕЇНІВ Ag85B ТА ESAT6 Mycobacterium tuberculosis – У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Lemna minor L.

 А. А. Петерсон, М. Ю. Василенко, Н. А. Матвєєва, М. В. Кучук

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Метою роботи було визначення наявності рекомбінантного протеїну ESAT6-Ag85B(ΔTMD)-6His із Micobacterium tuberculosis та вивчення рівнів його накопичення у рослинах ряски (Lemna minor L.). Білки ESAT6 та Ag85B є секреторними білками M. tuberculosis та запропоновані на роль кандидатів для створення нових вакцин проти туберкульозу (ТВ). Отримані раніше шляхом опосередкованої Agrobacterium rhizogenes трансформації рослини ряски містили злиту послідовність генів: esxA-fbpBΔTMD. Для визначення рівнів накопичення ТВ антигенів в рослинах було отримано поліклональні мишачі антитіла шляхом імунізації лабораторних тварин рекомбінантним протеїном ESAT6-Ag85B(ΔTMD)-6His, експресованим в E. coli. Методом вестерн-блот виявлено рекомбінантний туберкульозний антиген ESAT6-Ag85B(ΔTMD)-6His в екстрактах із трансгенних рослин L. minor. Визначено рівень накопичення антигену, який становив 0,4–0,5 мкг протеїну на 1 г сирої маси рослин. Також вивчено можливість зберігання та ступінь деградації туберкульозного антигену в ліофілізованому рослинному матеріалі, що зберігався впродовж 1,5 року без охолодження чи заморожування. Отримані рослини ряски L. minor, які синтезують рекомбінантний антиген, аналог секреторних протеїнів ESAT6 та Ag85B M.tuberculosis, можуть бути об’єктом досліджень під час створення їстівних рослинних вакцин.

Ключові слова: Lemna minor, ESAT6, Ag85B(ΔTMD), генетична трансформація, Agrobacterium rhizogenes.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015