Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.048
С. 48-54, бібліогр. 15, англ.
УДК: 541.49:546.47

ЕЛАСТАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS З ІНСЕКТИЦИДНОЮ АКТИВНІСТЮ

 О. В. Maцелюх 1, Н. A. Нідялкова 1, В. В. Kруть 1, Л. Д. Варбанець 1, A. В. Kaлиниченко 2, В. Ф. Пaтика 1

1 Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ
2 Oпольський університет, Ополе, Польща

Метою роботи було провести скринінг протеаз з еластазною активністю серед штамів Bacillus thuringiensis, їх ізолювання, часткове очищення, вивчення фізико-хімічних властивостей та інсектицидної активності стосовно личинок колорадського жука. Об’єктами досліджень були 18 штамів В. thuringiensis, виділених із різних джерел: морської води, сухого біологічного продукту «Бітоксибацилін», а також із природних популяцій личинок колорадського жука з регіонів Криму, Херсона, Одеси, Миколаєва і Запоріжжя. Очищення ензимів з еластазною активністю, ізольованих із вищезазначених штамів, здійснювали гель-фільтрацією, а інсектицидну активність досліджували на личинках колорадського жука.

Вивчено здатність низки штамів B. thuringiensis синтезувати протеази з еластазною активністю. Найактивніші ензими було одержано зі штамів ІМВ B-7465, ІМВ B-7324, ізольованих з морської води, і штамів 9, 902, Bt-H та 0-239, виділених із колорадських жуків. Вивчення фізико-хімічних властивостей частково очищених протеаз цих штамів свідчить про їх належність до ензимів серинового типу. Пептидази штамів B. thuringiensis (ІМВ B-7324, ІМВ B-7465, 902, 0-239, 9) є металозалежними ензимами. Оптимальними умовами дії цих ензимів є нейтральні й лужні значення рН і температура 30–40 °С. Дослідження впливу комплексних і частково очищених ензимних препаратів штамів B. thuringiensis на личинки колорадського жука свідчать, що ензими з еластазною активністю можуть бути відповідальними за інсектицидну активність досліджуваних штамів.

Kлючові слова: Bacillus thuringiensis, еластазна активність, інсектицидна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015