Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org/ 1https://doi.org/ 110.15407/biotech8.04.122
С. 122-127, бібл. 9, англ.
УДК: 57.023 581.1

ФЕНОТИПОВИЙ АНАЛІЗ МУТАНТНИХ ЛІНІЙ РИСУ ІЗ ВТРАЧЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ K+ КАНАЛУ OsTPKb

 Ісаєнков С. В.1, Міан A.2, Маатхус Ф. Й. М.2,

1Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
2Йоркський Університет, Йорк, Великобританія

Наведено результати пошуку та аналізу двох мутантних ліній рису за геном, що кодує калієвий двопоровий канал OsTPKb. Було оцінено відносний рівень приросту та фенотип гомозиготних рослин обох мутантних ліній. Проведено аналіз морфології алейронового шару незрілого насіння рису за допомогою електронної мікроскопії. Мутантні за геном OsTPKb рослини рису характеризуються набагато меншими темпами приросту біомаси порівняно з рослинами дикого типу. Цим мутантам притаманні часткова стерильність та порушення процесів формування насіння. Втрата функції цього каналу в рослин негативно впливає на формування насіння та змінює морфологію клітин алейронового шару зернівок.

Ключові слова: OsTPKb, канали родини ТРК, формування насіння, гомеостаз калію, рис, Oryza sativa, аналіз мутантів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015