Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.113
С. 113-121, бібл. 35, англ.
УДК: 616-006-008.811.9:539.21-022.532

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ РОСТУ АДЕНОКАРЦИНОМИ ЕРЛІХА

 Гольцев А. М.1, Бабенко Н. М.1, Гаевська Ю. О.1, Челомбітько О. В.1, Дубрава Т. Г.1, Бондарович M. О.1, Останков М. В.1, Клочков В. К.2, Кавок Н. С.2, Малюкін Ю. В.2, Віннік Ю. О.3

1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
2Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
3Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків

Метою роботи було дослідження особливостей росту аденокарциноми Ерліха in vivo після інкубації з наночастинками на основі ортованадатів рідкісноземельних металів сферичної, веретеноподібної і стрижнеподібної форми за різних концентрацій. Методом імунофлуоресценції здійснено кількісне оцінювання пухлинних прекурсорів різного ступеня диференціювання за наявністю фенотипових маркерів СD44, CD24, CD117 і Sca-1. Показано гальмування пухлинного процесу після передобробки клітин аденокарциноми Ерліха наночастинками усіх форм за вивчених концентрацій. Найбільшою мірою до гальмування росту пухлини були здатні веретеноподібні наночастинки за концентрації 0,875 г/л, що зумовлювало максимальну виживаність мишей-пухлиноносіїв. Показано істотний перерозподіл вмісту в зростаючій пухлині прекурсорів з вищезазначеними фенотиповими маркерами після передобобки перевивних клітин аденокарциноми Ерліха вивченими наночастинками. Встановлено прогностичну значущість коефіцієнта співвідношення CD44hi до CD117+-клітин в оцінці ефективності протипухлинної терапії.

Ключові слова: наночастинки, стовбурові ракові клітини, аденокарцинома Ерліха.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015