Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.069
С. 69-77, Бібліогр. 28, укр.
УДК: 561.143.6

СЕЛЕКЦІЯ in vitro ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ

 С. В. Пикало1, М. О. Зінченко2, С. І. Волощук1, О. В. Дубровна2

1 Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, Київська область
2 Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

З використанням селективної системи з низькомолекулярним манітом проведено пряму та ступінчасту селекцію in vitro і здійснено добір калюсних ліній тритикале озимого, стійких до модельованого водного дефіциту. У результаті досліджень із лінії 38/1296 та сорту Обрій виділено відповідно 5 і 4 стійких калюсних ліній, які мали високий рівень виживання на селективному середовищі з 0,6 М маніту і зберігали морфогенний потенціал. Із стійких культур індуковано рослини-регенеранти й оптимізовано їх дорощування, укорінення та переведення в умови in vivo з подальшою перевіркою на стійкість до водного дефіциту. Під час перевірки за умов модельованої 3-тижневої посухи було встановлено, що порівняно з нестійкими рослинами регенеранти зі стійких ліній характеризувались достовірно вищим відносним вмістом води та вільного проліну. Ступінчаста селекція in vitro була ефективнішою, оскільки в результаті добору виділено більшу кількість стійких калюсних форм. Оцінювання рослин-регенерантів тритикале, одержаних зі стійких калюсів, виявило підвищений рівень толерантності до водного дефіциту.

Ключові слова: Triticosecale, селекція in vitro, рослини-регенеранти, осмотичний стрес.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015