Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.058
С. 58-68, Бібліогр. 16, англ.
УДК: 582.28+581.19+576.345

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ МЕТАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ВИСУШЕНИХ БАЗИДІОМ ГРИБІВ Lactarius quetus І Lactarius volemus: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОЖЛИВІ ФУНКЦІЇ

 М. В. Цивінська1, 2, В. О. Антонюк3, Л. В. Панчак4, О. Ю. Ключівська3, Р. С. Стойка1, 3

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
2Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області
3Інститут біології клітини НАН України, Львів
4Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Метою роботи було дослідити хімічний склад і біологічну дію метанольного екстракту висушених базидіом Lactarius quetus, L. Volemus і молочного соку цих грибів на клітини ссавців та організм безхребетних. Встановлено, що свіжий сік грибів Lactarius quetus знижує життєздатність трансформованих мишачих фібробластів лінії L929 і спричинює загибель ракоподібних (циклопи) планктону. Екстракт висушених базидіом фракціонували різними органічними розчинниками за схемою, описаною нами раніше для Lactarius pergamenus. Фракції аналізували газовою хроматографією — мас-спектрометрією. Найбільшим асортиментом сполук характеризується перша (гексанова) фракція, що містить речовини, для аналізу яких необхідним було додаткове розділення на колонці силікагелю. Отримані фракції містили велику кількість насичених і ненасичених вищих жирних кислот і їх ефірів, сесквітерпенових сполук і фталатів. Їхній склад і вміст у грибах досліджуваних видів суттєво відрізняється. За результатами аналізу хімічного складу базидіом грибів зроблено висновок про те, що основну захисну функцію у L. quetus, наймовірніше, виконують сесквітерпенові сполуки азулено вого ряду — лактароруфін А і В. Оскільки у гриба L. volemus азулен та його похідні містяться у значно меншій кількості, біологічна активність його молочного соку щодо клітин ссавців і дрібних ракоподібних є менш вираженою.

Ключові слова: гриби Lactarius pergamenus, L. quetus, L. volemus, метанольна екстракція, газова хроматографія, мас-спектрометрія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008