Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.052
С. 52-57, бібліогр. 15, англ.
УДК: 577.21+604.6:582.983.2+631.348

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧ НИЙ АНАЛІЗ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ В ЄС ГЛІФОСАТТОЛЕРАНТНИМИ ТРАНСГЕННИМИ
РОСЛИНАМИ РІПАКУ

А. М. Тараненко, Л. О. Сахно, Б. В. Моргун, М. В. Кучук

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Метою дослідження було здійснення аналізу 10 ліній ріпаку, створених в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, для підтвердження наявності та функціональності перенесеного транс гена CP4 epsps, а також відмінності цих ліній від зареєстрованих трансформаційних подій GT73 і GT200 (Monsanto).

Проведено виділення загальної ДНК ріпаку, аналіз методом полімеразної ланцюгової реакції, електрофоретичне розділення та візуалізацію ампліконів у агарозному гелі, а також тестування зелених рослин на стійкість до гліфосату в умовах теплиці. Виявлено структурну відмінність 7 трансгенних ліній від зареєстрованих трансформаційних подій GT73 та GT200. У рослин, які містили синтетичну послідовність CP4 epsps відзначено стійкість до гербіциду за умов закритого ґрунту. Підтверджено унікальність ново отриманих трансформаційних подій і перспективність їх використання в селекційній роботі.

Ключові слова: ріпак, гліфосат, генетична трансформація, ген CP4 epsps.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015