Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.036:
С. 36-51, Бібліогр. 115, англ.
УДК: 577.152.087:581

ЖАСМОНОВА КИСЛОТА: РОЛЬ У БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕГУЛЯЦІЇ
БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОСЛИН

 Л. М. Бабенко1, І. В. Косаківська1, Т. Д. Скатерна2

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ

Проаналізовано дані літератури та результати власних досліджень авторів щодо ролі жасмонової кислоти в регуляції біохімічних процесів рослин та її можливого застосування в біотехноогії. Розглянуто основні етапи синтезу жасмонатів. Висвітлено властивості ензимів, які беруть участь у біосинтезі жасмонатів. Наведено дані щодо участі жасмонової кислоти та її похідних у регуляції проростання насіння, процесів старіння, детермінації статі, утворенні целюлози, особливостей взаємодії з абсцизовою кислотою, а також в експресії генів, формуванні імунної реакції за стресів та уражень патогеннами. Описано вплив жасмонової кислоти на ультраструктуру клітин. Розглянуто перспективи використання жасмонатів у біотехнологічних розробках.

Ключові слова: біотехнологія жасмонової кислоти, регуляція реакцій метаболізму.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015