Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 2, 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.084
С. 84-90, Бібліогр. 20, англ.
УДК: 577.152.34:577.151.5

ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ Bacillus amyloliquefaciens SUBSP. plantarum ЯК  ПРОДУЦЕНТИ ПРОТЕЇНАЗ

 О. В. Мацелюх, Л. А. Сафронова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології НАН України,  Київ

Протеолітичні ензими пробіотичних штамів роду Bacillus, так само як антибіотики, бактеріоцини та інші гідролітичні ензими, є одним із головних чинників, які визначають їхню біологічну активність, тому метою роботи було вивчення синтезу і властивостей протеаз двох штамів – Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum УКM В-5139 та УКM В-5140, що входять до складу пробіотика Ендоспорин. Культивування штамів проводили глибинним способом упродовж двох діб. На частково очищених препаратах протеаз вивчали залежність протеолітичної активності від фізико-хімічних параметрів реакційного середовища. Літичну активність визначали турбідиметричним методом. Штами Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum УКM В-5139 і УКM В-5140 на другу добу культивування синтезують метало- і серинову протеазу, відповідно. Оптимальні умови їхньої активності – за температури 37–40 оС і рН 6,5–7,0. Виділені протеази здатні лізувати живі клітини Staphylococcus aureus та Candida albicans. Показано наявність у штамів B. amyloliquefaciens subsp. plantarum УКМ В-5140 та УКМ В-5139, що входять до складу пробіотика ветеринарного призначення Ендоспорин, протеаз, здатних гідролізувати нативні нерозчинні протеїни (еластин, фібрин, колаген). Ці ензими у фізіологічних умовах виявляють літичну активність стосовно дріжджів і грампозитивних бактерій та можуть бути використані у біотехнології.

Ключевые слова: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, пробіотики, протеїнази, літична активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015