Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.091
С. 91-95, Бібліогр. 11, англ.
УДК:  612.321.6.:577.156.5

МОЛОКОЗСІДАЛЬНА ТА ПРОТЕОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ  КАРПАТСЬКОГО ЕНЗИМНОГО ПРЕПАРАТУ «ГЛЄК»

 А. В. Юкало

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

Метою роботи було дослідження молокозсідальних і протеолітичних властивостей препарату «Глєк». Результати дослідження методом Сокслета показали, що препарату притаманна висока молокозсідальна активність, причому вона майже не змінюється в процесі зберігання (до двох років). Це відбувається завдяки одночасному зменшенню молокозсідальної активності під час зберігання та зменшенню вмісту води у препараті. Протеолітичну активність досліджували модифікованим методом Бенкі, а також електрофорезом у лужній системі поліакриламідного гелю. Для характеристики специфічності протеолізу було виділено електрофоретично гомогенні фракції αS1-, β-, і -казеїнів. Специфічність розщеплення казеїнових фракцій препаратом «Глєк» порівнювали із сичужним ензимом та пепсином. У результаті встановлено, що «Глєк», сичужний ензим і пепсин активно розщеплюють κ-казеїн. Стосовно αS1- і β-казеїнів «Глєк» показав низьку протеолітичну активність, що характерно для очищеного хімозину. Дані електрофоретичного аналізу продуктів протеолізу казеїнових фракцій підтверджують високу специфічність препарату «Глєк» стосовно κ-казеїну. Фракції αS1- і β-казеїнів є відносно стійкими до дії цього препарату. Отримані результати свідчать, що з протеолітичних ензимів «Глєк» містить у своєму складі переважно хімозин і є високоякісним природним молокозсідальним препаратом.

Ключові слова: молокозсідальний препарат «Глєк», молокозсідальна активність, протеолітична активність, казеїнові фракції.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015