Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.0032
С. 32-38, бібл. 12, англ.
УДК: 579.841.11.22

СЕРОЛОГІЧНА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
ЛІПОПОЛІСАХАРИДУ Escherichia coli L-19

Л. Д. Варбанець 1, Е. Л. Здоровенко 2 , К. Г. Гаркава 3, О. С. Броварська 1

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Інститут органічної хімії ім. Д. Н. Зелінського РАН, Москва, РФ
3 Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Ізольовано ліпополісахарид Escherichia coli L-19, здійснено його хімічну ідентифікацію, показано, що він є малотоксичним, але пірогенним. Вивчення впливу досліджуваного ліпополісахариду на Т- і В-лімфоцити свідчить, що його можна використовувати як мітоген у реакціях бласттрансформації, оскільки за активністю він незначною мірою поступається комерційному препаратові ліпополісахариду. У реакціях подвійної імунодифузії в агарі за методом Оухтерлоні показано, що ліпополісахарид E.coli L-19 в гомологічній системі виявляє активність антигену. Не виявлено перехресних серологічних реакцій між антисироваткою до прогрітих клітин E. coli L-19 та ліпополісахаридом штаму E.coli М-17, а також представниками інших видів Enterobacteriaceae — Budvicia aquatica, Rahnella aquatilis, Pragia fontium, що свідчить про відсутність у них загальних антигенних детермінант.

Ключові слова: ліпополісахарид, Escherichia coli, токсичність, пірогенність, мітогенна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015