Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015;
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.019
С. 19-31, Бібліогр. 97, англ
УДК: 571.27:004.9

AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИН РОДИНИ COMPOSITAE. I. СТВОРЕННЯ РОСЛИН І «БОРОДАТИХ» КОРЕНІВ З НОВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Н. А. Матвєєва

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, Україна

Розглянуто дані літератури і власних досліджень автора щодо біотехнологічних підходів, застосовуваних для генетичної трансформації рослин родини Compositae з використанням A. tumefaciens- та A. rhіzogenes-опосередкованої трансформації, наведено результати генетичної трансформації рослин низки видів, зокрема їстівних (Cichorium intybus, Lactuca sativa), олійних (Helianthus annuus), декоративних (Gerbera hybrida), лікарських (Bidens pilosa, Artemisia annua, Artemisia vulgaris, Calendula officinalis, Withania somnifera та ін). Розглянуто також деякі напрями генетичної інженерії рослин родини Compositae, зокрема для створення рослин, стійких до вірусних та інших хвороб, таких, що не вражаються шкідниками, з новими господарськими ознаками (стійкість до гербіцидів, дії абіотичних стресових чинників, зі зміненим фенотипом).

Ключові слова: генетична трансформація Compositae, Agrobacterium tumerfaciens, Agrobacterium rhizogenes.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 20015