Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.009
С. 9-18, Бібліогр. 97, англ
УДК: 541.64: 57.013: 612.349: 615.012

НАНОМАТЕРІАЛИ У ДІАГНОСТИЦІ Й ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

М. В. Толкачов, К. І. Богуцька, О. М. Савчук, Ю. І. Прилуцький

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

В огляді проаналізовано проблему розвитку сучасних біотехнологій для  цілеспрямованого застосування біосумісних низькотоксичних об’єктів нанометрового розміру в лікуванні найпоширеніших захворювань, у тому числі цукрового діабету. Припускають, що за допомогою нанотехнологій найближчим часом буде вирішено проблему ранньої діагностики цього захворювання та розроблено нові ефективні методи його селективної терапії.

Узагальнено також сучасні дані літератури щодо новітніх біотехнологічних засобів терапії цукрового діабету, зокрема дію за умов in vivo й in vitro біосумісних комплексів на основі носіїв різної природи (глікополімерних, ліпідних тощо) та багатошарових структур з наночастинками як потенційних транспортерів інсуліну, а також використання біосенсорів і магнітних зондів на основі наночастинок (вуглецевих нанотрубок і оксиду заліза) для детектування глюкози та візуалізації бета-клітин острівців Ланґерґанса, які продукують інсулін.

Ключові слова: цукровий діабет, наноматеріали.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015