Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.071
С. 9-, Бібліогр., укр.
УДК: 637.146.34:638.167

БІОМАСА Streptococcus thermophilus ТА Bifidobacterium longum У МОЛОЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ОБНІЖЖЯМ БДЖОЛИНИМ

 Н. Н. Ломова 1, О. О. Сніжко 2, С.А. Наріжний 1

1 Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква, Україна
2 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Здійснено аналіз даних щодо накопичення біомаси Streptococcus thermophilus та Bifidobacterium longum у молочному середовищі з обніжжям бджолиним. У роботі послуговувалися набором стандартних методів і методичних вказівок для визначення кількості біфідобактерій та молочнокислих мікроорганізмів. Підрахунок колонієутворювальних одиниць – KУO/см3 проводили з використанням середовищ M17 і MRS. Тривалість фаз росту визначали графічним методом.

Встановлено, що бджолине обніжжя за концентрації 0,2–1,0% стимулює накопичення біомаси стрептококів на 9–15%, біфідобактерій – на 2,3–12,7% і скорочує тривалість лаг-фази для обох видів мікроорганізмів майже до її повного зникнення. Внесення обніжжя у середовище розмноження Str. thermophilus скорочує лаг-фазу на 30–50%, а стаціонарну подовжує на 20–30%. B. longum на внесення наповнювача реагує незначним подовженням лаг-фази та істотним (більш ніж у 2 рази за 1% обніжжя) — стаціонарної. Доза пилку в кількості 1,0% від маси живильного середовища забезпечить одержання біомаси у кількості 6 ± 0,1×109 КУО/см3 (Str. thermophilus) та 2,8 ± 0,1×108 КУО/см3 (B. longum).

Str. thermophilus та B. longum. добре засвоюють есенціальні мікронутрієнти пилку. Складові бджолиного обніжжя можуть виступати стимулятором росту для певних штамів. Ці дані буде покладено в основу біотехнології одержання кисломолочного напою з продуктами бджільництва.

Ключові слова: біомаса, обніжжя бджолине, стрептококи, біфідобактерії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015