Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.063
С. 63-79, Бібліогр. 25, англ
УДК: 544.431.122: 582.284.3: 628.93

ІНДУКУВАННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ МАКРОМІЦЕТІВ СВІТЛОМ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

Н. Л. Поєдинок 1, О. Б. Михайлова 2, А. М. Негрійко 3, І. О. Дудка 2, Б. Ф. Васильєва 4, О. В. Єфременкова 4

1 ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ
2 Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
3 Институт фізики НАН України, Київ
4 Інститут з пошуку нових антибіотиків ім. Г. Ф. Гаузе РАМН, Москва, РФ

Метою роботи було вивчення індукування антимікробної активності макроміцетов низькоінтенсивним світлом різної когерентності й різних довжин хвиль. Об'єктами дослідження були штами Flammulina velutipes 3923, Pleurotus ostreatus 531, Ganoderma lucidum 1908 і G. applanatum 1552 з Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та тест-культури із Всеросійської колекції мікроорганізмів. Як джерело когерентного видимого світла використовували газові лазери: гелієвоновий лазер з випромінюванням на довжині хвилі 632,8 нм і аргоновий іонний лазер – 488,0 і 514,5 нм. Для одержання некогерентного світла застосовували світлодіоди з випромінюванням на довжині хвиль 490,0, 520,0 і 634 нм. З’ясовано, що короткочасне опромінення посівного міцелію світлом низької інтенсивності зі щільністю енергії 230 мДж/см2 у червоному і синьому діапазонах довжин хвиль скорочує період культивування до появи антимікробної активності та індукує збільшення інгібуючої активності культуральної рідини стосовно різних тест-культур від 20 до 238%. Встановлені режими фотостимуляції антимікробної активності можуть бути використані в біотехнології глибинного культивування макроміцетов для інтенсифікації етапів і збільшення виходу кінцевого продукту.

Ключові слова: макроміцети, низькоінтенсивне світло, лазери, антимікробная активність, світлодіоди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015