Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.076
С. 76-81, Бібліогр. 15, укр
УДК: 577.11:631.8

ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА РІСТ БОБОВИХ РОСЛИН

Щеглова Н. С.1, Карпенко О. В.1, Вільданова Р. І.1, Шульга О. М.1, Баранов В. І.1

1Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
2Львівський національний університет ім. І. Я. Франка

Досліджено вплив біогенних поверхнево-активних речовин — рамноліпідів, трегалозоліпідів мікробного походження — на ріст бобових рослин. Рамноліпідні поверхнево-активні речовини, які є продуктом біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17, екстрагували сумішшю хлороформ: ізопропанол 2:1 із супернатанта культуральної рідини, трегалозоліпідні — з біомаси Rhodococcus erythropolis УКМ Aс-50. Біокомплекс PS — суміш рамноліпідів із полісахаридами — осаджували з супернатанта культуральної рідини штаму Pseudomonas sp. PS-17 підкисленням до рН 3. Насіння люцерни і вики озимої перед посівом обробляли розчинами біогенних поверхнево-активних речовин та відповідними культурами азотфіксаторів, вирощували в ємностях за умов піщаної культури. Вплив рамноліпідів та індлоліл-3-оцтової кислоти вивчали у біотесті на ризогенез живців квасолі.

Визначено оптимальну концентрацію біогенних поверхнево-активних речовин (0,01 г/л) для передпосівної оброблення насіння люцерни та вики озимої, що сприяє зростанню їхньої надземної маси на 16–20%. Показано, що оброблення насіння розчинами біогенних поверхнево-активних речовин підвищує ефективність інокуляції насіння вики озимої культурою Rhizobium leguminosarum bv. Viciae, при цьому надземна маса рослин збільшується на 34% порівняно з контролем. У разі замочування живців квасолі у суміші біокомплексу PS та індолілоцтової кислоти кількість утворених коренів збільшується на 26,7%, а їхня маса — на 19,2% порівняно із контролем (індолілоцтова кислота).

Отже, встановлено, що біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпіди, трегалозоліпіди) стимулюють ріст бобових рослин (люцерни, вики), а також формування симбіозу вики озимої з бактеріями R. leguminosarum bv. Viciae. Одним із механізмів впливу їх на ріст рослин є підвищення ефективності екзогенних фітогормонів, зокрема індолілоцтової кислоти.

Ключові слова: біогенні поверхнево-активні речовини, бобові рослини, індолілоцтова кислота.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015