Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.054
С. 54-60, Бібліогр. 23, укр.
УДК: 579.222

НОВІ ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ БІОБУТАНОЛУ.
ІІ. ФЕРМЕНТАЦІЯ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ

Тігунова О. О., Шульга С. М.

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Мета роботи — дослідження родової та видової спорідненості вітчизняних штамів-продуцентів, здійснення порівняльного за продуктивністю скринінгу штамів-продуцентів бутанолу, проведення ферментації з використанням цукрів, які входять до складу відновлювальної лігноцелюлозної сировини, та визначення умов підвищення виходу бутанолу. Об’єктами дослідження були штами Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407 (IFBG C6H), IFBG C4B та IFBG C7P із «Колекції штамів мікроорганізмів і ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології» Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України. Вивчено вплив середовища на синтез бутанолу та визначено параметри культивування. Показано, що штами-продуценти бутанолу із зазначеної колекції більш продуктивні на середовищі ТГД порівняно з існуючими в інших колекціях і в подальшому їх можна використовувати для вдосконалення технології одержання бутанолу.

Ключові слова: біобутанол, лігноцелюлоза, штами-продуценти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014