Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.061
С. 61-70, Бібліогр. 40, укр.
УДК: 575.853

ГЕМОПОЕТИЧНІ ПРОГЕНІТОРНІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ ТА ПУПОВИННОЇ КРОВІ: ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ in vitro

Кучма М. Д.1, 2, Шаблій В. А.1, 2, Кирик В. М.3, Світіна Г. М.2, Шаблій Ю. М.2,
Прокопець Ю. К2., Індиченко Т. М.2, Лукаш Л. Л.1, Лобинцева Г. С.2

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2Інститут клітинної терапії, Київ, Україна
3ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ», Київ, Україна

Метою роботи було порівняльне дослідження характеру диференціювання гемопоетичних прогеніторних клітин плаценти та пуповинної крові in vivo та їхніх мультипотентних властивостей in vitro. Застосовували методи виділення фракції мононуклеарних клітин із пуповинної крові, тканини зрілої плаценти і фетального хоріона, проточної цитометрії та аналізу потенціалу до диференціації. Виявлено, що більшість гемопоетичних прогеніторних клітин як у зрілій плаценті, так і в пуповинній крові залишаються незрілими елементами, але при цьому плацентарна тканина відрізняється вищим вмістом лінійно-комітованих клітин, серед яких: мієлоїдні попередники з фенотипом CD34+CD45lowCD33+SSClow, більш зрілі мієлоїдні прогенітори з фенотипом CD34+CD45lowCD14+SSClow (вміст достовірно вищий, ніж у пуповинній крові), еритроїдні прогенітори з фенотипом CD34+CD45lowCD235+SSClow (вміст достовірно вищий, ніж у пуповинній крові), В-лімфоїдні прогенітори з фенотипом CD34+CD45lowCD19+SSClow, Т-лімфоїдні прогенітори та Natural Killer Cells-прогенітори з фенотипом CD34+CD45lowCD7+SSClow, а також зрілі Т-лімфоцити на різних стадіях дозрівання з фенотипами CD7+CD45+ та CD7+CD45RA+CD45+ відповідно. В умовах in vitro гемопоетичні прогеніторні клітини плацентарної тканини мають подібний до клітин пуповинної крові мультипотентний потенціал. Наявність у плацентарній тканині кровотворних клітин на різних стадіях та напрямах диференціювання свідчить про те, що в плаценті відбувається гемопоез упродовж усього терміну гестації.

Ключові слова: плацентарний гемопоез, гемопоетичні прогеніторні клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014