Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.049
С. 49-53, Бібліогр. 17, англ.
УДК: 663.12: 575.224.4: 577.161.1

ВИДІЛЕННЯ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ Рhaffia rhodozyma З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КАРОТИНОЇДІВ

 Мацелюх Б. П. 1, Мацелюх Д. Я. 1, Голембіoвська С. Л. 1, Гураль С. В. 2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Інститут біології тварин НААН України, Львів

Метою роботи був добір поліпшених штамів Phaffia rhodozyma, одержаних за допомогою хімічного мутагенезу, та ідентифікація окремих каротиноїдів, синтезованих ізольованими гіперпігментованими мутантами. Мутанти з підвищеною пігментацією P. Rhodozyma NRRL Y-17268-1 та ІМВ Y-5021-15 виділено з вихідних штамів NRRL Y-17268 і ІМВ Y-5021 за допомогою нітрозогуанідинового мутагенезу. Пігменти очищали тонкошаровою хроматографією й ідентифікували за допомогою високоефективної рідинної хроматографії та рідинної хроматографії/мас-спектрометрії. Показано, що вихідні штами P. rhodozyma NRRL Y-17268 i IMB Y-5021, а також одержані від них мутанти NRRL Y-17268-1 та IMB Y-5021-15 продукували торулін і торулародин без освітлення в колбах на качалці при 20 оC. Вміст торулародину в мутантних штамахY-17268-1 (18,2 мкг) і Y-5021-15 (16,5 мкг) в 1,0 г сухої біомаси збільшився до 33,8 і 18,4% відповідно порівняно зі вмістом цього пігменту у вихідних батьківських штамах. Одержані штами є перспективними для подальшої селекції активніших продуцентів каротиноїдів і дослідження дії реактивних сполук кисню для стимуляції утворення цих сполук дріжджами.

Ключові слова: Phaffia rhodozyma, мутагенез, торулін, торулародин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008