Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.025
С. 25-34, Бібліогр. 56, укр.
УДК: 636.5: 611.3

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МІКРОФЛОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Гарда С. О. 1, Даниленко С. Г. 2, Литвинов Г. С. 1

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Київ

Для лікування і профілактики дисбактеріозу в птахівництві дедалі більшої популярності набуває застосування пробіотиків на основі нормальної мікрофлори птахів з використанням перспективних штамів.

Метою роботи був біотехнологічний аналіз даних щодо складу і функцій мікрофлори різних біотопів сільськогосподарської птиці. Одним із біотехнологічних методів для вивчення бактеріальної мікрофлори птахів є метод прижиттєвого бактеріологічного контролю — дослідження групових проб свіжого посліду. Під час аналізу мікрофлори кишечника птиці ідентифікують лише 60–70% мікроорганізмів. Показано, що нормальна мікрофлора птиці виконує захисну функцію, оскільки колонізується на приепітеліальній кишковій зоні, активно конкурує за джерела живлення, має ширший набір ензимів, а також синтезує низку екзометаболітів, що виявляють антагоністичну дію щодо патогенних і умовно патогенних транзиторних мікроорганізмів.

Для поліпшення сучасної технології вирощування різних кросів птахів із високим генетичним потенціалом необхідним є повне розуміння ролі ендогенної мікрофлори в організмі сільськогосподарської птиці. Було з’ясовано, що як джерело пробіотичних штамів краще використовувати шлунковокишковий тракт курей-несучок та/або здійснювати відбір групових проб з їхнього свіжого посліду. При цьому найкращими пробіотичними властивостями характеризуються мікроорганізми родів Bifidobacterium та Lactobacillus. Ці результати можна використовувати для відбору перспективних штамів з метою створення комплексного пробіотика.

Ключові слова: птахівництво, мікрофлора, сільськогосподарська птиця, мікроорганізми, біоценоз, пробіотик.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014