Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.009
С. 9-24, Бібліогр. 111, укр.
УДК: 577.1; 60-022.513.2

УЛЬТРАДИСПЕРСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ДІАМАНТИ В НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Канюк М. І.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було узагальнення даних літератури, що стосуються ультрадисперсних діамантів, зокрема їх промислового виробництва, а також значної фотостабільності та біосумісності, що сприяють використанню їх у сучасних методах візуалізації. Показано, що завдяки своїм унікальним фізичним властивостям вони є перспективними матеріалами для застосування у нанотехнології. Можливість різноманітної модифікації поверхні, малі розміри та велика адсорбційна поверхня є підставою для задіяння їх у різних підходах з доставлення генів та ліків усередину клітини. Описано зміни властивостей нанодіамантів за модифікації поверхні, методи створення, стабілізації та приклади застосування. Можна стверджувати, що флуоресцентні нанодіаманти з модифікованою поверхнею є перспективним об’єктом у різноманітних методах досліджень, які набудуть широкого використання за мічення живих клітин, а також у процесах доставлення генів та ліків усередину клітини.

Ключові слова: ультрадисперсні флуоресцентні діаманти, доставлення генів і ліків усередину клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014