Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.035
С. 35-42, Бібліогр. 27, англ.
УДК: 577.112.5: 57.088

ОДЕРЖАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ КРИНГЛА 5 ПЛАЗМІНОГЕНУ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ АН-СЕФАРОЗИ

 Капустяненко Л. Г., Яценко Т. А., Юсова О. І., Гриненко Т. В.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було розробити спосіб одержання функціонально активного фрагмента плазміногену людини крингла 5. Запропонований спосіб включає такі етапи: гідроліз плазміногену еластазою, відокремлення мініплазміногену від фрагментів кринглів 1–3 та 4 на Lys-сефарозі, гідроліз міні-плазміногену пепсином, афінну хроматографію на АН-сефарозі, електрофорез у поліакриламідному гелі.

Одержано електрофоретично чистий фрагмент плазміногену людини крингл 5, що виявляє функціональну активність стосовно високомолекулярних та низькомолекулярних лігандів. Вихід за масою становив 3,8%, що відповідає 25,3% від теоретично можливого.

Встановлено, що для одержання ізо льованого фрагмента крингла 5 із гідролізату міні-плазміногену пепсином достатньою є тільки афінна хроматографія на АН-сефарозі. Такий підхід не потребує додаткових етапів очищення, а здатність крингла 5 специфічно зв’язуватись із AH-сефарозою є свідченням його функціональної активності.

Ключові слова: плазміноген, фрагменти плазміногену, крингл 5, ангіостатини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014