Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.03.069
С. 69-74, бібл. 19, укр.
УДК: 547.963.1:543.9

ОЧИЩЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО МАНОЗОСПЕЦИФІЧНОГО ЛЕКТИНУ ІЗ ЦИБУЛИН ГІАЦИНТИКА ГОСТРОЛОПАТЕВОГО (Hyacinthella аcutiloba K. Perss.)

В. О. Антонюк1,2, Л. В. Панчак1,2, М. О. Старикович1,
Х. C. Струтовська2, Р. С. Стойка1

1Інститут біології клітини НАН України, Львів
2Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

Із цибулин гіацинтика гостролопатевого (Hyacinthella аcutiloba K. Perss.) афінною хроматографією на дріжджовому манані та подальшою іонообмінною хроматографією на DEAE-Toyopearl очищено новий лектин з виходом 6,5 мг/кг свіжої сировини. Най кра щим інгібітором цього лектину
серед випробу ваних моно- і дисахаридів була D-тураноза (Glcp α1-3 Fruf). Дуже сильним інгібітором активності лектину є дріжджовий манан. Слабкими інгібіторами були α-метил-D-манопіранозид, D-фруктоза і 2-ацетамідо-D-галактопіранозид. Лектин також слабо взаємодіяв із глікогеном печінки свині, крохмалем і манозовмісними глікопротеїнами (яєчний альбумін, овомукоїд та тирео глобулін бика) і не взаємодіяв з пероксидазою хрону та лужною фосфатазою кишечника теляти.

За даними електрофорезу в 20%-му PAAG із SDS, лектин складається із субодиниць з молекулярною масою 12 кДа. Його молекулярна маса, визначена гель-хроматографією на колонці Toyopearl HW-55, становила 48 кДа. Лектин найкраще аглютинує еритроцити кролика, гірше — мурчака, дуже слабо — щура і не аглютинує еритроцити людини та кози. Він не втрачає гемаглютинуючої активності після діалізу проти 1%-го розчину динатрієвої солі ЕДТА і витримує нагрівання при +65 °С протягом 1 години.

Ключові слова: манозоспецифічні лектини, гіацинтик гостролопатевий (Hyacinthella аcutiloba), очищення, властивості.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013