Оберіть свою мову


ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.03.063
С. 63-68, бібл. 12, рос.
УДК: 57.085.2

ВЛАСТИВОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ
НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ У КУЛЬТУРІ

О. М. Сукач1, 2, Т. Д. Ляшенко2, М. В. Шевченко2

1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
2Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна

Показано, що ізольовані клітини мозку новонароджених щурів є гетерогенною суспензією, до складу якої крім остаточно диференційованих входять стовбурові та прогеніторні клітини, здатні проліферувати та диференціюватися в умовах культивування in vitro. У процесі культивування в присутності сироватки крові нервові клітини новонароджених щурів формують агрегати, в яких відтворюється втрачене в процесі їх виділення клітинне мікрооточення і відбувається відновлення клітин. Після прикріплення до підкладки клітини агрегатів мігрують і розпластуються, формуючи моношар астроглії, на якому утворюються нейробласти та колонії стовбурових/прогеніторних клітин. Одержані дані вказують на те, що культуру нервових клітин новонароджених щурів можна використовувати як модель постнатальної нервової тканини для дослідження впливу клітинного оточення на процеси розвитку й відновлення диференційованих нервових клітин, а також на проліферацію і диференціацію стовбурових/прогеніторних клітин.

Ключові слова: диференційовані нервові клітини, нервові стовбурові/прогеніторні клітини, новонароджені щури, життєздатність, виживання, культивування, багатоклітинні агрегати.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013