Оберіть свою мову


ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.03.075
С. 75-82, бібл. 36, укр.
УДК: 633.12:631.5:582:581.1

НАКОПИЧЕННЯ СПОЛУК ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ В КУЛЬТУРІ ТРАНСФОРМОВАНИХ КОРЕНІВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЕКСПЛАНТІВ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench)

 О. В. Ситар1,2, А. М. Габр2, 3, Н. Ю. Таран1, І. М. Сметанська2, 4

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Берлінський технічний університет, Німеччина
3Національний дослідний центр, Каїр, Египет
4Університет прикладних наук, Вайнцбах, Німеччина

Досліджували параметри росту культури трансформованих коренів, вміст загальних фенолів та особливості синтезу фенольних сполук у культурах трансформованих коренів, що їх було одержано з різних джерел експлантів гречки Fagopyrum esculentum за допомогою Agrobacterium rhizogenes штам A4. Використовували методи отримання трансформованої культури коренів та визначення загальних фенолів, газорідинної хроматографії, полімеразної ланцюгової реакції. Встановлено зростання вмісту загальних фенолів у трансформованих коренях гречки з різних джерел експлантів (корені, листки, стебла). У досліджуваних культурах ідентифіковано високий вміст хлорогенової, p-гiдроксибензойної, р-анісової та кофейної кислот, що свідчить про можливість їх промислового одержання. Максимальний ріст культури трансформованих коренів дорівнював 21,2 г/л у культурі з коренями, 17,7 г/л — з листками та 14,6 г/л — зі стеблами на 3-й тиждень після перенесення. Вбудовування гена rol B до трансформованих коренів у рослин гречки за допомогою Ri-плазмід Agrobacterium rhizogenes було підтверджено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Ключові слова: Fagopyrum esculentum Moench, феноли, фенольні кислоти, Agrobacterium rhizogenes, культура трансформованих коренів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013