Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 4, 2012
С. 34-45, бібл. 52, рос.
УДК 579.66:631.461.5

БІОТЕХНОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ-АЗОТФІКСАТОРІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ НА ЇХ ОСНОВІ

Д. М. Ситніков

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

В огляді розглянуто сучасний стан проблеми біологічної фіксації азоту й перспективи практичного застосування діазотрофів у біотехнології та практиці рослинництва. Проаналізовано основні вимоги до азотфіксуючих бактерій, що становлять основу існуючих мікробіологічних препаратів, а також загальну схему їх виробництва. Приділено увагу перспективним вiтчизняним дослідженням, спрямованим на конструювання агроконсорціумів на основі синьозелених водоростей та бульбочкових бактерій, практичне застосування бактеріальних і синтетичних полісахаридів, а також створення біологічних препаратів із використанням лектинів рослин. Показано, що різні препаративні форми азотфіксуючих мікроорганізмів ефективно підвищують продуктивність рослин і можуть бути рекомендовані аграрному виробництву. Застосування бактеріальних препаратів призводить до незначного здорожчання виробництва продукції, при цьому економічний ефект досягається за рахунок вартості додаткового врожаю, економії мінеральних добрив та зниження інших виробничих витрат. Наведено оцінку економічної ефективності практичного використання препаратів, модифікованих гомологічним лектином.

Ключові слова: біологічний азот, симбіотичні й асоціативні азотфіксатори, мікробіологічні препарати, продуктивність рослин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008