Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 106-114, библ. 31, рос.
УДК: 577.352.4: 612.111: 547.42

ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ, ЗАМОРОЖЕНИХ В КОМБІНОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
З ПОЛІЕТІЛЕНГЛІКОЛЕМ І ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ

У. У. Рамазанов, Т. І. Дейнеко, Е. Л. Воловельська,У. А. Коптелов, В. А. Бондаренко

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Досліджували осмотичні, антиоксидантні і морфологічні характеристики еритроцитів, заморожених в рідкому азоті (–196 °С) в середовищі, що містить полі етиленгліколь- 1500, або в комбінованому середовищі з поліетиленгліколем ПЕГ-1500 і диметилсульфоксидом. При заморожуванні в середовищі, що містить полі етиленгліколь-1500, відзначається значний ступінь ушкодження еритроцитів (55–60%), втрата клітинами глутатіону під час відмивання кріоконсерванту і підвищення проникності частини клітин, що залишилася, для іонів Н+.

Водночас не виявлено істотного збільшення концентрації малонового діальдегіду і значної зміни показників активності глутатіонзалежиних ензимів (глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази) при заморожуванні в двох зазначених середовищах. У разі додаткового включення в середовище диметилсульфоксиду ступінь ушкодження еритроцитів при заморожуванні знижується (7–9%) зі збереженням осмотичних, антиоксидантних і морфологічних властивостей частини клітин, що залишилася, після відмивання кріоконсерванта. Отримані результати дозволяють припустити, що збереження осмотичних і морфологічних властивостей еритроцитів, заморожених у комбінованому середовищі з полі етиленгліколем-1500 і диметилсульфоксидом, забезпечується проникненням останнього в клітини і ослабленням гіпертонічного стресу, зумовленого концентрацією NaCl і полі етиленгліколем-1500 при заморожуванні.

Ключові слова: еритроцити, осмотичні, антиоксидантні і морфологічні властивості, заморожування, комбінований кріоконсервант.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008