Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 115-121, бібл. 20, укр.
УДК: 577.151:579.864.1

ОЦІНЮВАННЯ АВТОІМУННОГО ТА ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА РІЗНОГО РОЗМІРУ

В. І. Бобик, Л. М . Капустян, Л. М. Морозова, П. В. Погрібний, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, З. Р. Ульберг, В. Ф. Коваленко, Л. Л. Сидорик

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
ДУ «Інститут медицини праці» НАМН України, Київ

Методом хімічної конденсації синтезовано водні дисперсії наночастинок золота середніх розмірів — 7, 17 та 57 нм. Шляхом визначення титру автоантитіл проти дефенсину (mBD-2), шапероніну Hsp60 та серцевого міозину (Myo) досліджено характер автоімунної відповіді організму експериментальних тварин, індукованої інтраперитонеальним уведенням наночастинок золота.

В експериментах in vitro та in vivo виявлено ДНК-ушкоджувальну дію наночастинок золота розміром 7 та 17 нм і відсутність такої під впливом наночастинок розміром 57 нм.

За показниками індукції автоімунної відповіді організму та ДНК-ушкоджувального впливу на тканини лабораторних тварин наночастинками золота різного розміру зроблено висновок, що частинки розміром 57 нм є найбільш перспективними для застосування у технологіях створення засобів діагностики і патологій серцево-судинної системи.

Ключові слова: наночастинки золота, автоантитіла, дефенсин, шаперонін Hsp60, міозин, імунна відповідь, ДНК-ушкоджувальна дія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008