Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 98-105, библ. 23, укр.
УДК: 573.864.1:615.331

АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ Й ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ ЛАКТО- ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТАФІЛОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

В. В. Мокрозуб, Л. М. Лазаренко, Л. П. Бабенко, Л. М. Шинкаренко, М. Я. Співак

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Визначено антибактеріальні й імуномодулювальні властивості штамів Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281, Lactobacillus casei ІМВ В-7280, Lactobacillus acidophilus ІМВ В-7279, Bifidobacterium longum VK1 та Bifidobacterium bifidum VK2 на моделі експериментальної стафілококової інфекції у мишей. Встановлено, що під впливом цих штамів суттєво зменшувалась кількість колоній Staphylococcus aureus, які висівали з нирок інфікованих мишей. Водночас після введення інфікованим стафілококом мишам окремих пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій спостерігали підвищення імунорегуляторного індексу CD4/CD8, а також кількості СD19+- та CD25+- клітин у селезінці. Штами Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281, Lactobacillus casei ІМВ В-7280, Lactobacillus acidophilus ІМВ В-7279, Bifidobacterium bifidum VK2 і Bifidobacterium longum VK1 є перспективними для створення пробіотиків, ефективних проти стафілококової інфекції, та для корекції імунітету.

Ключові слова: імунітет, інтерферон, Lactobacillus, Bifidobacterium, Staphylococcus aureus, миші.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008