Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 2, 2012
С. 92-97, Бібліогр. 20, рус.
УДК: 665.58.002.39 (088.8)

КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНЕННЯ ФЕНОЛУ І ПІРОКАТЕХІНУ ВІЛЬНОЮ ТА ІММОБІЛІЗОВАНОЮ ТИРОЗИНАЗОЮ

Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов, І. І. Романовська

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса

Із грибів Agaricus bisporus виділено частково очищений препарат тирозинази. Із використанням електрофорезу за нативних умов знайдено 17 протеїнових фракцій, 12 з яких мають виражену фенолоксидазну активність і становлять 92,5% загального протеїну. Методом SDS-електрофорезу в ПААГ виявлено 9 протеїнових фракцій, основними з яких є фракції з молекулярною масою 12 і 41–48 кДа.

Вивчено кінетичні параметри окиснення фенолу і пірокатехіну, що каталізується вільною й іммобілізованою тирозиназою. Показано, що включення ензиму в матрицю істотно не впливає на Кm і Vмакс окиснення пірокатехіну, однак під час біоконверсії фенолу Кm збільшується в 6,3 раза за помітного зниження Vмакс. Встановлено інгібування субстратом у процесі вивчення окиснення пірокатехіну, що каталізується вільною й іммобілізованою тирозиназою, та фенолу в присутності вільного ензиму.

Ключові слова: тирозиназа, електрофорез, окиснення фенолів, кінетичні параметри, іммобілізація.

© Інститут біохмії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008