Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 9-30, библ. 140, укр.
УДК: 546.26.043

НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ: ШЛЯХ У НОВИЙ МІКРОСВІТ,
СТВОРЕНИЙ СИНТЕЗОМ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

О. П. Демченко, В. І. Назаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Частинки розміром 1–100 нм та композити з молекул і таких частинок неорганічної, органічної та біологічної природи мають унікальні властивості, що не притаманні іншим матеріалам, тому застосування їх зумовлює революційні зміни в існуючих технологіях і створення нових. В огляді описано будову та властивості таких нанокомпозитів, а також їх різноманітне біотехнологічне застосування. Обговорюються нові можливості для досліджень і впровадження в індустріальній ензимології, пов’язані зі включенням ензимів у наноструктури. Новітні технології охоплюють і охорону здоров’я, що сприяло виникненню нанофармакології і наномедицини. Тут уперше з’явилися можливості для контрольованого доставлення і вивільнення ліків у клітинах-мішенях. Розглянуто також проблему патентного захисту нових ідей у цій галузі. Запропоновано розгорнуту дефініцію нанобіотехнології.

Ключові слова: нанобіотехнологія, наночастинки, самоскладання, нанокомпозити, наноматеріали у медицині, наноензимологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008