Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 31-40, библ. 36, укр.
УДК: 577.217

МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКІНГУ ЗА УЧАСТЮ SH2-ДОМЕНІВ

В. В. Гурмач, О. М. Балинський, М. О. Платонов, П. О. Бориско, Ю. І. Прилуцький

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Створення новітніх фармацевтичних препаратів для лікування хвороб, пов’язаних з порушеннями функціонування протеїнових комплексів, є важливою медико-соціальною проблемою, яка потребує комплексного підходу до її вирішення, зокрема врахування останніх досягнень в галузі комп’ютерного моделювання біологічних процесів.

В роботі узагальнено дані літератури щодо структури, функціонування, класифікації, молекулярних порушень доменів SH2 (Src Homology), а також запропоновано власну методу молекулярного докінгу, як одного з найперспективніших методів фармакологічних досліджень. Показано, що найбільший інтерес з погляду практичного застосування для отримання нових патентоспроможних інгібіторів протеїн-протеїнових взаємодій методом молекулярного докінгу становлять саме SH2-домени, оскільки вони беруть активну участь у внутрішньоклітинній передачі сигналів, виступаючи як посередники цих специфічних взаємодій.

Ключові слова: протеїнові комплекси, SH2-домени, молекулярний докінг.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008