Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С. 76-85, библ. 17, укр.
УДК: 615.361.018

ФЕНОТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ КЛІТИН, ОДЕРЖАНИХ ІЗ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ТКАНИНИ ХОРІОНА

В. А. Шаблій, М. Д. Кучма, В. М. Кирик, Л. Л. Лукаш, Г. С. Лобінцева

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
ТОВ «Інститут клітинної терапії»,
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

У роботі показано можливість отримання культур клітин з кріоконсервованої тканини хоріона з використанням 1,5 М ДМСО. Уперше описано особливості формування культури клітин кріоконсервованої тканини хоріона людини та її імунофенотип. Встановлено характер експресії маркера CD90 в культурах клітин, одержаних з кріоконсервованої тканини хоріона. Зниження рівня експресії маркерів CD90 та CD105 спостерігається одночасно з падінням проліферативної активності та набуттям клітинами багатоядерності. Показано присутність популяції ендотеліальних прогеніторних клітин у культурі клітин хоріона людини на першому пасажі. Виявлено експресію цитокератину в популяціях клітин, одержаних з нативного та кріоконсервованого хоріона.

Ключові слова: хоріон, кріоконсервування, культура клітин, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008