Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2011
С. 73-79, библ. 6, рос.
УДК 611.127–002.4.085:612.59

МОДЕЛЮВАННЯ НЕКРОЗУ МІОКАРДА
ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОТЕХНОЛОГІЇ

І. В. Слета, М. О. Чиж, С. Є. Гальченко, Б. П. Сандомирський

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Щорічно в нашій країні реєструється близько 50 тис. нових випадків інфаркту міокарда. Удосконалення способів профілактики і лікування цієї патології має базуватися на адекватних експериментальних моделях.

У роботі розглянуто біотехнологічні етапи відтворення некрозу міокарда у щурів з використанням кріомедичних методів. Вивчено залежність отриманих результатів від оперативного доступу, діаметра кріоаплікатора і тривалості кріодії. Встановлено залежність величини зони кріонекрозу міокарда від параметрів кріодії.

Показано високу точність відтворення топографії і розмірів зони некрозу міокарда з використанням гістологічних та ЕКГ-методів, а також можливість формування субепікардіального і трансмурального некрозу міокарда, що вкрай важливо для доклінічного вивчення різних методів лікування.

Дослідження патологічних змін серця в динаміці показало, що в зоні кріодії в міокарді розвивалася запальна реакція, яка, у свою чергу, змінювалася процесами фібротизації з формуванням сполучнотканинного рубця.

Ключевые слова: некроз міокарда, моделювання, кріодеструкція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008