Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2011
С. 34-49, бібл. 22, рос.
УДК 577.113.4:546.28:546.212

ГІДРАТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ
НА ОСНОВІ
ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ ТА ДНК

В. В. Туров, В. М. Барвінченко, Т. В. Крупська, В. М. Гунько, В. Ф. Чехун

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ;
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
НАН України, Київ

Кремнеземи широко використовують у біомедицині не тільки як супутні речовини, що надають лікарським формам необхідних фізико-хімічних властивостей, але і як самостійний лікарський засіб з вираженим детоксикуючим ефектом, що добре зарекомендував себе при лікуванні харчових отруєнь, бактерійних заражень і ранових інфекцій.

Створено нанокомпозитну систему на основі високодисперсного кремнезему, модифікованого адсорбованою ДНК. Властивості композиту вивчено методами ЯМР-спектроскопії, термогравіметрії, ІЧ-спектроскопії. Проведено біометричні дослідження впливу композиту SiO2-DNA на суспензію клітин Saccharomyces cerevisiae. Показано, що нанокомпозит виявляє значну біоактивність, оскільки може істотно прискорювати процеси життєдіяльності хлібопекарських дріжджів. Детально вивчено гідратацію композиту SiO2-DNA та вплив на неї середовища органічних розчинників. Виявлено кілька форм міжфазної води, у тому числі й слабоасоційованої, яка практично не утворює водневих зв’язків із сусідніми молекулами. Показано, що за варіювання температури чи введення в систему органічних речовин відбуваються взаємоперетворення між різними формами міжфазної води. Висловлено припущення, що саме слабоасоційована форма води може бути відповідальна за біосумісність із клітинами.

Ключові слова: нанокомпозит кремнезем-ДНК, гідратація, сильно- та слабоасоційована вода, суспензія клітин хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008